Velkommen til broderloge nr. 25 Horsia I.O.O.F.

Logen blev oprettet som en forening i 1885, og blev indstiftet som loge den 10. oktober 1890.

Logens møder foregår i logebygningen, Borgergade 13, 8700 Horsens. Logebygningen drives sammen med tre andre Odd Fellow loger - broderloge nr. 93 Erik Menved, søsterloge nr. 24 Eranthis og søsterloge nr. 65 Primula.

I loge nr. 25 Horsia benævner vi hinanden brødre, og vi er ca. 80 brødre, og aldersmæssigt er vi fra ca. sidst i 30érne og opefter, og brødrene repræsenterer et bredt udsnit af befolkningen.

Broderloge nr. 25 Horsia holder møde hver tirsdag kl. 1930 - 2300 i sæsonen september til maj, ofte møder brødrene tidligere, og får en venskabelig snak.

Logemødet er opdelt i to, hvor første del foregår i logesalen efter en fast forretningsorden, og anden del foregår i selskabslokalerne, hvor vi nyder et lettere traktement, og hvor der kan være indslag af forskellig art.

Logen ledes af en embedsmandsgruppe på 5 personer:

Overmester - formand

Undermester - næstformand

Sekretær

Kasserer

Skatmester - regnskabsfører

Erik Børgesen

Overmester